Fjorden Bygg & Entreprenør AS

Fjorden Bygg & Entreprenør AS

Bygg Og Anlegg

Vi kan gjennomføre både små og store anleggsprosjekter. Vårt arbeid kjennetegnes av nøye planlegging og koordinering, med fokus på både kostnadseffektive løsninger og HMS. Vi løser oppgavene på en smidig og profesjonell måte for våre oppdragsgivere.

Vi har lang erfaring i prosjektstyring og annleggsledelse og sørger for at byggeplassen utvikles i tråd med oppdragsgivers interesser. Vi kan bidra med utvikling av prosjekter, tegning og prosjektering, utarbeidelse av byggesøknad og utførelse av selve jobben. Med vår moderne maskinpark og dyktige fagfolk utfører vi alle typer bygge- og anleggsarbeider.

Planering

Vi utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Restaurering

Ombygging og restaurering av eldre hus til moderne standard er faglig krevende. Våre fagarbeidere har lang erfaring med restaurering og vil sørge for at bygningens særpreg beholdes, samtidig som huset oppfyller dagens krav til funksjonalitet og kvalitet. Vi tilbyr førsteklasses restaureringstjenester som helt eller delvis vil tilbakeføre bygget til den opprinnelige tilstanden.Med vår lange erfaring vet vi hva som er mulig å få til innenfor et gitt budsjett. Vi kan ta på oss hele eller deler av jobben.